37 min lasīšanas laiks
Parādīt vairāk

 

MUMS RŪP JŪSU DATU AIZSARDZĪBA!


Eucerin gādīgi rūpējas ne tikai par jūsu ādu. Mums ir ļoti svarīga arī jūsu personas datu aizsardzība. Tādēļ mēs augstu vērtējam jūsu privātumu un vēlamies, lai jūs datu aizsardzības ziņā uzticētos mums tāpat kā ādas kopšanas jomā. Mēs vienmēr labi pārskatāmā veidā informējam jūs par to, kādi jūsu dati mums ir nepieciešami un cik ilgi mēs tos uzglabājam.
1. Vispārīga informācija

1.1. Personas datu apstrāde

1.2. Datu pārzinis

1.3. Datu subjekta tiesības

1.4. Saņēmēji (vispārīga informācija)2.      Personas datu vākšana un apstrāde, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni

2.1        Viesošana

        2.2          Novērtējumi un pārskati

2.3        Sīkfaili/rīki

2.3.1         Consentmanager CMP – centrālā sīkfailu pārvaldības platforma

                2.3.2         Biersdorf vienkāršība

2.3.3         Google Analytics

2.3.4         A/B testēšana

2.3.5         Google Ads (iepriekš Google Adwords)

2.3.6         Google Analytics reklāmas funkcijas

2.3.7         Google Campaign Manager

2.3.8         Adform

2.3.9         (Tīmekļa vietnes) Facebook Pielāgotās auditorijas/konvertēšana (“Facebook pikselis”)

2.3.10         Floodlight darbības / DV360

2.3.11      Sociāli spraudņi

2.3.12      YouTube video ieraksti

2.3.13      Google Tagu pārvaldnieks

2.3.14     LoyJoy tērzētava

                2.3.15        Lietotāja radīts sociālā tīkla saturs (Squarelovin)

                2.3.16        Hotjar

                2.3.17        Friendly Captcha

                2.3.18        Tik Tok Pikselis

               2.3.19        Awin snieguma reklāmas tīkls

 
 

3.      Piedāvātie papildu pakalpojumi (tiešsaistē un bezsaistē)

3.1        Saziņa/komunikācija/sadarbība

        3.2.        Informatīvais biļetens

        3.3.        Kampaņas (piem., loterijas, produktu testi)

 
4.      Iebildums pret personas datu apstrādi vai jūsu piekrišanas tai atsaukšana1. Vispārīga informācija
Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt jums informāciju par personas datu apstrādi, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni un saistītos pakalpojumus. Šī privātuma politika attiecas uz visām tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, kas ir saistīti ar šo privātuma politiku.

1.1.Personas datu apstrāde

Personas dati (īsumā “dati”) ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 4. panta izpratnē ir visa informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese u. c.

1.2.Datu pārzinis

Atbildīgais par personas datu apstrādi VDAR 4. panta 7. punkta izpratnē ir: NIVEA POLSKA Sp.z o.o , ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznaņa, saistībā ar pieprasījumu izskatīšanu saistībā ar Eucerin zīmolu.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:  ido@beiersdorf.com vai datu pārziņa pasta adrese, kā saņēmēju norādot “Datu aizsardzības speciālists”.

Noteiktas datu apstrādes darbības var tikt veiktas citu datu pārziņu atbildībā. Attiecīgajā gadījumā tālāk tas būs norādīts šo darbību konkrētajā aprakstā. 

1.3.Datu subjekta tiesības

Jums kā ar datu apstrādes darbību saistītam datu subjektam saskaņā ar tiesību normām ir tālāk norādītās tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

tiesības uz piekļuvi;
tiesības uz labošanu un dzēšanu;
tiesības ierobežot apstrādi;
tiesības uz datu pārnesamību; un
tiesības iebilst.
Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību par jūsu personas datu apstrādi uzraudzības iestādei.
Kad mēs strādājam ar jūsu iepriekš minētajām tiesībām, mēs varam lūgt jūs apliecināt savu identitāti. Pilnīgāku informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, sk. 3.1. punktā.


1.4. Saņēmēji (vispārīga informācija)


Papildus saņēmējiem, kuri ir norādīti tālāk katras sadaļas saņēmēju punktā, mēs savāktos datus saskaņā ar nepieciešamajiem nolūkiem apstrādei nosūtām attiecīgajām iekšējām nodaļām vai citiem saistītajiem uzņēmumiem Beiersdorf Group ietvaros, vai ārpakalpojumu sniedzējiem, apstrādātājiem uz līguma pamata. Datus mēs nosūtām arī tālāk norādītajiem saņēmējiem.

- Platformas nodrošinātājiem/viesošanas pakalpojuma sniedzējiem būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

- Analītisko pakalpojumu sniedzējiem būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

- IT atbalsta pakalpojumu sniedzējiem būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

- Iestādēm: juridisku pienākumu gadījumā mēs paturam tiesības izpaust informāciju par jums, ja tas ir nepieciešams, lai to nodotu kompetentām iestādēm vai tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar: VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu (juridisks pienākums).

Papildu informāciju varat skatīt katras sadaļas saņēmēju punktā.2. Personas datu vākšana un apstrāde, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni
Mēs vācam jūsu personas datus jau tad, kad jūs apmeklējat un izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Šajā sadaļā varat iegūt vairāk informācijas par tīmekļa vietnei specifiskiem procesiem un rīkiem, īpaši ārēju sadarbības partneru izmantotajiem. Papildu informāciju par procesiem, kuri var noritēt arī bezsaistes gadījumā, varat iegūt 3. sadaļā.
 
2.1. Viesošana


Nolūks/informācija:
Kad apmeklējat un izmantojat mūsu tīmekļa vietni vienīgi informācijas nolūkos, t. i., ja jūs nereģistrējaties vai citādi nesniedzat mums informāciju, mēs vācam tikai tādus personas datus, ko jūsu pārlūkprogramma pārsūta uz mūsu serveri un kas mums ir tehniski nepieciešami, lai rādītu jums mūsu tīmekļa vietni un garantētu tās stabilitāti un drošību.
Izmantotie sīkfaili/rīki: tips A. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”
Saņēmēji:
- Platformas nodrošinātājiem/viesošanas pakalpojuma sniedzējiem būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

- Pakalpojumu sniedzējam IT atbalsta nolūkos būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji /Vispārīga informācija”.

 
Dzēšana:
Žurnālfailu dzēšana notiek pēc 7 dienām.
Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumīgās intereses).


2.2. Novērtējumi un pārskati
Nolūks/informācija.
Saskaņā ar lietošanas noteikumiem lietotājiem tīmekļa piedāvājumu ietvaros var būt iespēja iesniegt produktu, procesu vai citus novērtējumus un pārskatus vai citus vērtējumus. Tāpēc mēs vāksim datus, ko sniedzāt mums, kad iesniedzat saturu, izmantojot vērtējumu un pārskatīšanu.

Ja šī tīmekļa vietne pieprasa konkrētu piekrišanu sensitīviem datiem, mēs apstrādāsim arī sensitīvu informāciju (piemēram, izmantojot attēlus vai satura aprakstu) par jūsu veselību vai datus, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, jo īpaši saistībā ar ādas problēmām piemērotu izstrādājumu pārskatiem.

Mūsu likumiskā interese ir nodrošināt, lai lietotāji varētu brīvi paust savu viedokli par produktiem un šos pārskatus pseidonimizētā veidā varētu skatīt trešās personas tīmekļa vietnēs.

Mēs izmantojam jūsu sniegtos datus, lai publicētu un uzturētu jūsu pārskatu un vērtējumu mūsu tīmekļa vietnē saskaņā ar mūsu lietošanas noteikumiem. Jūsu pārskats tiks publicēts ar jūsu segvārdu/pseidonīmu. Pārskatu pirms publicēšanas var pārbaudīt. Mēs paturam tiesības dzēst komentārus, ja trešās personas iebilst pret tiem kā nelikumīgiem. Papildu informāciju varat skatīt mūsu lietošanas noteikumos.

Mēs izmantosim jūsu sniegtos datus arī mūsu likumiskās interesēs, lai nodrošinātu, ka jūsu pārskats nav balstīts krāpnieciskā rīcībā, automātiskās programmās vai robotprogrammatūrās. Tādēļ ir iespējams, ka jūs saņemsiet verifikācijas e-pasta ziņojumu, lai pārbaudītu jūsu e-pasta adresi, ja vien nepieteicāties, izmantojot lietotāja kontu.

Sīkfails/rīki. Tips A. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki” .

Saņēmēji.

- Platformas / satura mitināšanas nodrošinātājs

- Patērētāju pakalpojumu nodrošinātājs

- Krāpšanas novēršanas pakalpojumu sniedzējs (publicēšanai trešo personu tīmekļa vietnē)

- Trešo pušu tīmekļa vietnes

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm / uzņēmumiem, uz kuriem attiecināms pietiekamības lēmums, ir piemērojams arī šis pietiekamības lēmums. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/iebildumi.
Lietotāju personas dati tiks dzēsti vai anonimizēti pēc lietotāja konta dzēšanas vai konkrēta pieprasījuma. To lietotāju personas dati, kuri ir saņēmuši tikai verifikācijas e-pasta ziņojumu vai kuriem nav lietotāja konta, tiks dzēsti vai anonimizēti pēc attiecīgā dzēšanas pieprasījuma. Publicētie pārskati parasti paliks redzami ar publicēto segvārdu/pseidonīmu, ja vien atsevišķi nepieprasīsiet dzēšanu.

Tiesiskais pamats.
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts saistībā ar VDAR 9. panta 2. punktu a) apakšpunktu (piekrišana)
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumīgās intereses)

 
2.3. Sīkfaili/rīki
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus vai citas tehnoloģijas/rīkus, piemēram, pikseļus, lokālo krātuvi, tagus, ID vai ārējus pakalpojumus (tālāk tekstā “Sīkfaili/rīki”), un izmanto tos, kad jūs apmeklējat un lietojat mūsu tīmekļa vietni. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kurus jūsu pārlūkprogramma saglabā jūsu ierīcē, lai saglabātu noteiktu informāciju, vai attēlu faili, piemēram, pikseļi. Nākamajā reizē, kad apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni tajā pašā ierīcē, sīkfailos saglabātā informācija pēc tam tiks pārsūtīta vai nu uz mūsu tīmekļa vietni (“Pirmās puses sīkfails”), vai uz citu tīmekļa vietni, kurai sīkfails pieder (“Trešās puses sīkfails”).

Izmantojot saglabāto un atpakaļ nosūtīto informāciju, attiecīgā tīmekļa vietne var atpazīt, ka jūs jau piekļuvāt vietnei un apmeklējāt to ar šajā ierīcē izmantoto pārlūkprogrammu. Mēs izmantojam šo informāciju, lai spētu izveidot un rādīt tīmekļa vietni vislabākajā veidā atbilstoši jūsu izvēlēm. Šādā saistībā jūsu ierīcē tiek identificēts vienīgi pats sīkfails. Turklāt jūsu personas dati tiks saglabāti vienīgi ar jūsu nepārprotamu piekrišanu vai gadījumā, ja tas ir noteikti vajadzīgs, lai jūs spētu izmantot piedāvāto pakalpojumu, kuram attiecīgi piekļuvāt.

Šī tīmekļa vietne izmanto tālāk norādītos sīkfailu/rīku tipus ar aprakstīto tvērumu un funkcionalitāti:

Tips A. Tehnisks/auditorijas mērījums – lai nodrošinātu, ka pieprasīto pakalpojumu var nodrošināt, ietverot pamatanalīzi. (Piekrišana saskaņā ar E-privātuma direktīvu 2002/58 EK nav nepieciešama.)
Tips B. Funkcionalitāte un veiktspēja – papildu rīki, lai mērītu mūsu tīmekļa vietnes veiktspēju/pievilcīgumu un nodrošinātu citas papildu (personalizētas) funkcijas.
Tips C. Tirgvedība – tīmekļu šķērsrīki tirgvedības profilēšanai, pamatojoties uz lietotāja uzvedību.
Vairāk informācijas varat skatīt mūsu tīmekļa vietnēs iekļauto rīku aprakstā šajā privātuma politikā. Ja šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota piekrišanas pārvaldības platforma, tajā varat skatīt papildu informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nākamajā apakšsadaļā norādītie rīki var nebūt pastāvīgā lietojumā.

              2.3.1. Consentmanager CMP – centrālā sīkfailu pārvaldības platforma

Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne izmanto piekrišanas pārvaldības rīku “Consentmanager” (www.consentmanager.net), lai iegūtu piekrišanu datu apstrādei un sīkfailu vai līdzīgu funkciju izmantošanai. Ar rīka “Consentmanager” palīdzību jums ir iespēja dot mums piekrišanu attiecībā uz noteiktām funkcijām mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, lai integrētu ārējus elementus, integrētu straumēšanas saturu, veiktu statistisku analīzi un mērījumus, kā arī personalizētu reklāmas. Izmantojot rīku “Consentmanager”, jūs varat piekrist vai noraidīt savu piekrišanu visiem vai atsevišķiem nolūkiem vai funkcijām. Savus izveidotos iestatījumus vēlāk varat arī mainīt. Rīka “Consentmanager” integrēšanas nolūks ir ļaut mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem lemt par iepriekš norādītajām funkcijām un mūsu tīmekļa vietnes turpmākas lietošanas ietvaros piedāvāt iespēju mainīt jau veiktos iestatījumus. Izmantojot rīku “Consentmanager”, tiek apstrādāti personas dati un informācija no jūsu izmantotās galaierīces, piemēram, IP adrese.

Apstrādājot datus, rīks “Consentmanager” palīdz mums izpildīt savus juridiskos pienākumus (piemēram, pienākumu nodrošināt pierādījumus). Mūsu interese datu apstrādē balstās uz lietotāja iestatījumu un preferenču uzglabāšanu attiecībā uz sīkfailu un citu funkciju lietošanu. Rīks “Consentmanager” saglabā jūsu datus tik ilgi, kamēr jūsu lietotāja iestatījumi ir aktīvi.

Jūsu personas datu sniegšana ir vajadzīga, lai izpildītu līguma vai līgumam līdzīgas situācijas nosacījumus. Jums nav obligāti jāsniedz savi personas dati. Ja personas datus nesniedzat, jūs nevarat izmantot aprakstīto pakalpojumu.

Sīkfaili/rīki: tips A. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs ir Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Sweden (Zviedrija).

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija”.

Dzēšana:
Dati tiks dzēsti pēc 13 mēnešiem. Jūsu veiktā izvēle (piekrišana/iestatījums) tiks saglabāta vienu gadu, un to var skatīt šeit. Savu izvēli vienmēr varat dzēst, dzēšot sīkfailus savā pārlūkprogrammā.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (situācija līdzīga līgumam);
VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (ja apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisko pienākumu).

2.3.2. Beiersdorf vienkāršība

Nolūks/informācija.
Šī vietne izmanto pašu pārvaldītu rīku, lai analizētu un regulāri uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes lietošanu. Tas palīdz mums nodrošināt, ka mūsu tīmekļa vietne darbojas pareizi, īpaši, pārbaudot tīmekļa vietnes funkcijas (piem., lai noteiktu tīmekļa vietnes navigācijas problēmas vai lai nodrošinātu servera pietiekamu darbības spēju). Iegūtā statistika ļauj mums arī uzlabot mūsu tīmekļa vietni un padarīt to interesantāku jums kā lietotājam. Jūsu IP adrese tiks automātiski anonimizēta.

Sīkfaili/rīki: Tips A. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”

Saņēmēji.
Platformas / satura mitināšanas nodrošinātājs

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm / uzņēmumiem, uz kuriem attiecināms pietiekamības lēmums, ir piemērojams arī šis pietiekamības lēmums. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”. [Saite uz sadaļu 1.4.]

Dzēšana/atsaukšana
Savāktie personas dati tiks dzēsti pēc vienas dienas. Jūsu IP adrese tiks nekavējoties anonimizēta. Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot funkciju Sīkfailu iestatījumi šeit [Saite uz sīkfailu iestatījumiem].

Tiesiskais pamats.
6. panta f) apakšpunkts (likumīgās intereses, nodrošinot tīmekļa vietnes darbību un lietojuma analīzi statistikas nolūkos)

                  2.2.3. Google Analytics
Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, kas ir Google Ireland Ltd. (“Google”) tīmekļa vietnes analīzes pakalpojums. Mēs pārveidojām Google Analytics konfigurāciju tikai līdz mērīšanas funkcijai, ja vien nav dota atsevišķa piekrišana papildu reklāmas funkcijām.

Google Analytics izmanto noteiktu sīkfaila veidu, kas tiek glabāts jūsu datorā un iespējo analīzi par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Google Analytics iestatītie sīkfaili mērīšanai ir pirmās puses sīkfaili, un tas nozīmē, ka datu subjektu sīkfailu vērtības katram klientam atšķirsies (t. i., nav vienota Google Analytics sīkfaila ID, ko lieto visās tīmekļa vietnēs, izmantojot Google Analytics). Informācija par to, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, ko ģenerējis sīkfails, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un glabāta tur.

Vēlamies norādīt, ka šajā tīmekļa vietnē pakalpojums Google Analytics ir paplašināts, lai iekļautu kodu “gat._anonymizeIp();” un nodrošinātu anonimizētu IP adrešu reģistrēšanu (tā dēvēto IP maskēšanu). IP anonimizēšanas šajā tīmekļa vietnē dēļ ES teritorijā un Eiropas Ekonomikas zonas līguma valstīs Google saīsina IP adresi. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese un saīsināta tur.

Google izmanto šo informāciju mūsu vārdā, lai analizētu, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, lai sagatavotu pārskatus par aktivitātēm tīmekļa vietnē un nodrošinātu papildu pakalpojumus, kas ir saistīti ar tīmekļa vietni un interneta lietošanu. Jūsu pārlūkprogrammas Google Analytics kontekstā nosūtītā IP adrese netiek sapludināta ar citiem Google datiem.

Mēs izmantojam Google Analytics, lai analizētu un regulāri uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes lietošanu. Mēs varam izmantot iegūto statistiku, lai uzlabotu mūsu piedāvājumu un padarītu to jums kā lietotājam interesantāku. Turklāt mēs iegūstam informāciju par mūsu vietas funkcionalitāti (piemēram, lai noteiktu navigācijas problēmas).

Google Analytics konfigurācijā mēs esam nodrošinājuši, ka Google saņem šos datus kā apstrādātājs, tādēļ nedrīkst izmantot šos datus savos nolūkos. “Google Analytics reklāmas funkciju” konfigurācija no tā nav atkarīga un ir aprakstīta attiecīgajā sadaļā tālāk ar nosacījumu, ka tā tiek izmantota arī šajā tīmekļa vietnē.

Sīkfaili/rīki: tips B. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija). Google Analytics pakalpojumu noteikumi: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, vispārīgs pārskats par Google Analytics aizsardzību un privātuma principiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, kā arī Google privātuma politika: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija”.

Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit.

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 12 mēnešiem (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)

Datu maksimālais glabāšanas periods: līdz 26 mēnešiem.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

2.3.4 A/B testēšana
Nolūks/informācija:
 Šī tīmekļa vietne veic arī lietotāja uzvedības analīzi, izmantojot tā dēvēto A/B testēšanu. Atkarībā no jūsu profila piešķīruma mēs varam jums rādīt mūsu tīmekļa vietnes ar nedaudz mainītu saturu. Tas ļauj mums analizēt un regulāri uzlabot mūsu pakalpojumus, kā arī padarīt tos jums kā lietotājam interesantākus.
Sīkfaili šīm analīzēm tiek glabāti jūsu datorā. Šādā veidā savāktā informācija tiek glabāta vienīgi serverī ES teritorijā. Jūs varat neatļaut sīkfailu glabāšanu, veicot attiecīgu iestatījumu, izmantojot savas pārlūkprogrammas programmatūru.
Pirms analīzes veikšanas IP adreses tiek papildus apstrādātas, pārveidojot saīsinātā formā, lai nepieļautu tiešu personisku saskari. Jūsu pārlūkprogrammas nosūtītā IP adrese netiek sapludināta ar citiem mūsu savāktajiem datiem.
Sīkfails/rīki: tips B. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”. 
Saņēmēji: 
 Dati ir pieejami mūsu analītiskā pakalpojuma nodrošinātājiem, kas atrodas ES teritorijā.
Dzēšana/iebildumi: 
 Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit.
Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 2 gadiem (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus ir iestatījusi šī tīmekļa vietne).
Datu maksimālais glabāšanas periods: līdz 25 mēnešiem. Jūs varat deaktivizēt šo rīku sīkfailu iestatījumos.
Tiesiskais pamats:
 VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).


2.2.4 Google Ads (iepriekš Google Adwords)
Nolūks/informācija:
Google Ads konvertēšana
Mēs izmantojam Google Ads pakalpojumus, lai ar reklāmu (tā dēvēto Google Ads) palīdzību pievērstu uzmanību mūsu pievilcīgajiem piedāvājumiem ārējās tīmekļa vietnēs. Attiecībā uz reklāmas kampaņu datiem mēs varam noteikt, cik sekmīgi ir atsevišķi reklāmas pasākumi. Mēs esam ieinteresēti rādīt jums reklāmas, kuras jūs interesē, lai padarītu mūsu tīmekļa vietni jums interesantāku un lai iegūtu patiesu reklāmas izmaksu aprēķinu.
Google nodrošina reklāmas, izmantojot tā dēvētos “reklāmas serverus”. Šādā nolūkā mēs izmantojam reklāmas servera sīkfailus, ar kuru palīdzību var mērīt noteiktus parametrus, piemēram, reklāmu ievietošanu vai lietotāju klikšķus, lai novērtētu panākumus. Ja jūs piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei, izmantojot Google reklāmu, Google Ads saglabā jūsu ierīcē sīkfailu. Šim sīkfailam kā analīzes vērtības parasti tiek saglabāts unikālais sīkfaila ID, reklāmas parādījumu skaits uz novietojumu (biežums), pēdējais parādījums (attiecas uz pēcskatīšanas konvertēšanām) un piekrišanas atsaukšanas informācija (atzīme, ka lietotājs vairs nevēlas tikt uzrunāts).
Šie sīkfaili ļauj Google atpazīt jūsu interneta pārlūkprogrammu. Ja lietotājs apmeklē noteiktas Ads klienta tīmekļa vietnes lapas un tā ierīcē saglabātā sīkfaila termiņš nav beidzies, Google un klients var atpazīt, ka lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un ir ticis novirzīts uz šo lapu. Katram Ads klientam tiek piešķirts atšķirīgs sīkfails. Tādēļ sīkfailus nevar izsekot, izmantojot Ads klientu tīmekļa vietnes. Iepriekš minētajos reklāmas pasākumos mēs nevācam un neapstrādājam nekādus personas datus. Mēs saņemam no Google vienīgi statistiskus novērtējumus. Pamatojoties uz šiem novērtējumiem, mēs varam noteikt, kurš no izmantotajiem reklāmas pasākumiem ir īpaši efektīvs. No reklāmas materiāla izmantošanas mēs nesaņemam nekādus citus datus; proti, pamatojoties uz šo informāciju, mēs nevaram identificēt lietotājus.
Izmantoto tirgvedības rīku dēļ jūsu pārlūkprogramma sāk automātisku tiešu savienojumu ar Google serveri. Mēs neietekmējam to datu apjomu un turpmāku lietošanu, ko Google ir ieguvis šā rīka lietošanas rezultātā, un tādēļ saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju informējam jūs par tālāk norādīto. Integrējot Ads konvertēšanu, Google saņem informāciju, ka jūs pieprasījāt attiecīgas mūsu interneta daļas atvēršanu vai noklikšķinājāt uz mūsu paziņojuma. Ja jūs reģistrējāties Google pakalpojumā, Google var saistīt jūsu apmeklējumu ar jūsu kontu. Pat ja jūs nereģistrējāties vai nepieteicāties Google, ir iespējams, ka pakalpojuma sniedzēji var iegūt un saglabāt jūsu IP adresi.
Google Ads veicinošā tirgvedība
Google Ads pakalpojumā mēs izmantojam veicinošās tirgvedības funkciju. Veicinošās tirgvedības funkcija ļauj mums piedāvāt lietotājiem mūsu tīmekļa vietnes reklāmas, pamatojoties uz viņu interesēm citās tīmekļa vietnēs Google reklāmas tīklā (Google meklēšanā vai vietnē YouTube sadaļā “Google ads”, vai citās tīmekļa vietnēs). Šādā nolūkā tiek analizēta lietotāju mijiedarbība mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, kuri piedāvājumi lietotāju interesēja, lai rādītu lietotājiem atlasītas reklāmas pat pēc mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma citās lapās. Lai to darītu, Google saglabā sīkfailus to lietotāju pārlūkprogrammās, kuri apmeklē noteiktus Google pakalpojumus vai tīmekļa vietnes Google Display tīklā. Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai reģistrētu lietotāju apmeklējumus. Skaitlis tiek izmantots, lai unikāli identificētu tīmekļa pārlūkprogrammu noteiktā ierīcē.
Sīkfaili/rīki: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.
Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija).
Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Vairāk informācijas par šo tēmu varat skatīt šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija”.
Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit.
Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 180 dienām (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus ir iestatījusi šī tīmekļa vietne).
Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).
 
2.2.5 Google Analytics reklāmas funkcijas
 Šajā tīmekļa vietnē papildus standarta funkcijām tiek izmantotas arī Google Analytics paplašinātās funkcijas (Google Analytics reklamēšanas funkcijas). Šajā tīmekļa vietnē ieviestās Google Analytics reklāmas funkcijas iekļauj šādas:
• Google Display tīkla parādījumu pārskati
• Google Analytics demogrāfisko datu un interešu pārskati
• Veicinošās tirgvedības auditorija, pamatojoties uz noteiktas uzvedības, demogrāfiskiem un interešu datiem, koplietojot šos sarakstus ar Google Ads
• Integrēti pakalpojumi, kas pieprasa Google Analytics vākt datus reklāmas nolūkos, tostarp vākt datus, izmantojot reklāmu sīkfailus un identifikatorus.
Tāpēc mēs savas tīmekļa vietnes optimizēšanai izmantojam pirmās puses sīkfailus (piemēram, Google Analytics sīkfailus) un Google reklāmas sīkfailus un identifikatorus.
 Sīkfails/rīki: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.
Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija).
Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Vairāk informācijas par šo tēmu varat skatīt šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.
Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija’’
Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit.
Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 12 dienām (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus ir iestatījusi šī tīmekļa vietne).
Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).


2.2.6 Google Campaign Manager
Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne izmanto arī Google tiešsaistes tirgvedības rīku Campaign Manager. Campaign Manager izmanto sīkfailus, lai rādītu lietotājus interesējošas reklāmas, uzlabotu kampaņas veiktspējas pārskatus vai neļautu lietotājam skatīt tās pašas reklāmas vairāk nekā vienu reizi. Google izmanto sīkfailu ID, lai izsekotu, kuras reklāmas tiek rādītas attiecīgajā pārlūkprogrammā, un novērstu to rādīšanu vairāk nekā vienu reizi. Turklāt Campaign Manager var izmantot sīkfailu ID, lai vāktu ar reklāmas pieprasījumiem saistītās konvertēšanas. Tā notiek, piemēram, ja lietotājs redz Campaign Manager reklāmu un vēlāk tajā pašā pārlūkprogrammā atver reklāmas devēja tīmekļa vietni un tur kaut ko iegādājas.
Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, jūsu pārlūkprogramma automātiski izveido tiešu savienojumu ar Google serveri. Mēs neietekmējam to datu apjomu un turpmāku lietošanu, kas ir vākti Google šā rīka lietošanas rezultātā, un tādēļ informējam jūs saskaņā ar mūsu rīcībā esošo informāciju par tālāk norādīto. Integrējot Campaign Manager, Google saņem informāciju, ka jūs pieprasījāt attiecīgas mūsu interneta daļas atvēršanu vai noklikšķinājāt uz mūsu reklāmas. Ja jūs reģistrējāties Google pakalpojumā, Google var saistīt jūsu apmeklējumu ar jūsu kontu. Pat ja jūs nereģistrējāties vai nepieteicāties Google, ir iespējams, ka pakalpojuma sniedzēji var iegūt un saglabāt jūsu IP adresi.
Turklāt rīka Campaign Manager sīkfaili (piemēram, ar nosaukumu DoubleClick vai Floodlight) ļauj mums saprast, vai jūs pēc kādas mūsu attēlu/video reklāmas skatīšanās Google vai citās platformās, izmantojot Campaign Manager vai noklikšķinot uz kādas (konvertēšanas izsekošana), veicat noteiktas darbības mūsu tīmekļa vietnē(-s). Rīks Campaign Manager izmanto šo sīkfailu, lai izprastu saturu, ar kuru mijiedarbojāties mūsu tīmekļa vietnē(-s), un vēlāk nosūtītu jums atlasītu reklāmu.
Izmantotie sīkfaili: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.
Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija).
Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Vairāk informācijas par šo tēmu varat skatīt šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija”.
Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit.
Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 180 dienām pēc pirmās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)
Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).
 
2.2.7 Adform 
Nolūks/informācija: 
 Šī tīmekļa izmanto tiešsaistes tirgvedības rīku Adform, ko nodrošina Adform A/S, Dānija. Adform izmanto sīkfailus, lai rādītu lietotājus interesējošas reklāmas, uzlabotu kampaņas veiktspējas pārskatus vai neļautu lietotājam skatīt to pašu reklāmu vairāk nekā vienu reizi. Adform izmanto sīkfailu ID, lai izsekotu, kuras reklāmas tiek rādītas attiecīgajā pārlūkprogrammā, un novērstu to rādīšanu vairāk nekā vienu reizi. Turklāt Adform var izmantot sīkfailu ID, lai vāktu ar reklāmas pieprasījumiem saistītās konvertēšanas. Tā notiek, piemēram, ja lietotājs redz  Adform reklāmu un vēlāk tajā pašā pārlūkprogrammā atver reklāmas devēja tīmekļa vietni un tur kaut ko iegādājas. Adform sīkfaili nesatur nekādu personas informāciju, piemēram, e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu vai adreses.
Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, jūsu pārlūkprogramma automātiski izveido tiešu savienojumu ar Adform serveri. Integrējot Adform, Adform saņem informāciju, ka jūs pieprasījāt attiecīgas mūsu interneta daļas atvēršanu vai noklikšķinājāt uz mūsu reklāmas.
Turklāt rīka Adform sīkfaili ļauj mums saprast, vai jūs pēc kādas mūsu attēlu/video reklāmas skatīšanās Adform vai citās platformās, izmantojot Adform vai noklikšķinot uz kādas (konvertēšanas izsekošana), veicat noteiktas darbības mūsu tīmekļa vietnē(-s). Rīks Adform izmanto šo sīkfailu, lai izprastu saturu, ar kuru mijiedarbojāties mūsu tīmekļa vietnē(-s), un vēlāk nosūtītu jums atlasītu reklāmu.
Sīkfails/rīki: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”. 
Saņēmēji: 
 Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Adform A/S, Dānija.
Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija’’.
Dzēšana/atsaukšana: 
 Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit.
Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 180 dienām pēc pirmās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne).
Datu maksimālais glabāšanas periods: līdz 13 mēnešiem. 
Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).


2.2.8 (Tīmekļa vietnes) Facebook Pielāgotās auditorijas/konvertēšana (“Facebook pikselis”)
 
Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne izmanto sociālā tīkla “Facebook” Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Īrija) (“Meta”) nodrošināto “Facebook pikseli” un “Konvertēšanas API” tālāk norādītajos nolūkos.
 
• Tīmekļa vietnes Facebook Pielāgotās auditorijas
Facebook pikseli un Konvertēšanas API mēs izmantojam veicinošās tirgvedības nolūkos, lai 180 dienu laikā varētu ar jums atkārtoti sazināties. Tas ļauj mums tīmekļa vietnes lietotājiem, kad tie apmeklē sociālo tīklu “Facebook” vai citas tīmekļa vietnes, izmantojot šo rīku, rādīt uz interesēm balstītas reklāmas (“Facebook reklāmas”). Šādā veidā mēs īstenojam savu interesi rādīt tādas reklāmas, kuras jūs interesē, lai padarītu mūsu tīmekļa vietni vai piedāvājumus jums interesantākus.
 
• Facebook konvertēšana
Facebook pikseli un Konvertēšanas API mēs izmantojam, lai nodrošinātu, ka mūsu Facebook reklāmas atbilst iespējamām mūsu lietotāju interesēm un tās nav traucējošas. Izmantojot Facebook pikseli, mēs varam izsekot Facebook reklāmu efektivitātei statistiskos un tirgus izpētes nolūkos, skatoties, vai pēc noklikšķināšanas uz Facebook reklāmas lietotāji tika novirzīti uz mūsu tīmekļa vietni (“konvertēšana”).
 
Tā kā tiek izmantoti tirgvedības rīki (Facebook pikselis un Konvertēšanas API), jūsu pārlūkprogramma automātiski izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveri, tikko jūs piekrītat to sīkfailu lietošanai, kuriem ir vajadzīga jūsu piekrišana. Integrējot Facebook pikseli un Konvertēšanas API, Facebook saņem informāciju, ka jūs pieprasījāt attiecīgas mūsu interneta tīmekļa vietnes atvēršanu vai noklikšķinājāt uz mūsu reklāmas. Ja jūs reģistrējāties Facebook pakalpojumā, Facebook var piešķirt apmeklējumu jūsu kontam.
Facebook veiktā šo datu apstrāde notiek Facebook datu politikas ietvaros. Īpašu un sīkāku informāciju par Facebook pikseli, Konvertēšanas API un to funkciju varat skatīt arī Facebook sadaļā Palīdzība.
Sīkfails/rīki: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.
Saņēmēji:
Kopīgi pārziņi:
Mēs kopā ar Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland (Īrija) (“Meta”), uzņemamies atbildību par datu vākšanu un nosūtīšanu šajā procesā. Tas attiecas uz tālāk norādītajiem nolūkiem.
• Individualizētu vai piemērotu reklāmu veidošana, kā arī to optimizēšana
• Komerciālu un ar darījumu saistītu ziņojumu nosūtīšana (piemēram, izmantojot Messenger)
Tādēļ kopīgajā pārziņā nav iekļauti tālāk norādītie procesi.
• Procesi pēc datu vākšanas un nosūtīšanas ir vienīgi “Meta” atbildībā.
• Pārskatu un analīžu sagatavošanu apkopotā un anonimizētā veidā veic datu apstrādātājs, tādēļ šīs darbības ir mūsu atbildībā.
Ar uzņēmumu “Meta” esam noslēguši attiecīgu līgumu par kopīgu datu pārziņu, un to varat skatīt: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Šis līgums nosaka konkrētos pienākumus saistību izpildē saskaņā ar VDAR prasībām attiecībā uz kopīgiem pārziņiem.
“Meta” datu pārziņa un datu aizsardzības speciālista kontaktinformāciju varat skatīt šeit: https://www.facebook.com/about/privacy.
Ar uzņēmumu “Meta” esam vienojušies, ka uzņēmumu “Meta” var izmantot kā kontaktpersonu datu subjekta tiesību īstenošanai (sk. sadaļu 1.3.). Neskarot šo, datu subjektu tiesību jurisdikcija nav ierobežota.
Papildu informāciju par to, kā “Meta” apstrādā personas datus, tostarp tā tiesisko pamatu un papildu informāciju par datu subjektu tiesībām, varat skatīt šeit: https://www.facebook.com/about/privacy. Datus kopīgas pārziņas ietvaros mēs nosūtām, pamatojoties uz likumīgajām interesēm saskaņā VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.
Informāciju par datu aizsardzības nosacījumiem varat skatīt šeit: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms, un informāciju par apstrādi, balstoties uz līguma standartklauzulām, varat skatīt šeit: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija”.
Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit , un lietotāji, kas ir pieteikušies, to var darīt vietnē https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.
Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 180 dienām pēc pirmās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)
Tiesiskais pamats:
 VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).


2.2.9 Pinterest pikselis
Nolūks/informācija:
Sociālā tīkla “Pinterest” Pinterest pikseli šī vietne izmanto veicināšanas tirgvedības nolūkos, lai varētu uzrunāt jūs " vai arī citās tīmekļa vietnēs, izmantojot šo metodi.
Tā kā tiek izmantoti tirgvedības rīki, jūsu pārlūkprogramma automātiski izveido tiešu savienojumu ar Pinterest serveri, tikko jūs piekrītat to sīkfailu lietošanai, kuriem ir vajadzīga piekrišana. Integrējot Pinterest pikseli, Pinterest saņem informāciju, ka jūs pieprasījāt attiecīgās mūsu tīmekļa vietnes lapas atvēršanu vai noklikšķinājāt uz mūsu reklāmas. Ja jūs reģistrējāties vietnē Pinterest, Pinterest var piešķirt apmeklējumu jūsu kontam.
Papildus IP adresei un tirgvedības identifikatoram Pinterest saņem arī informāciju par izmantoto galaierīci, apmeklēto tīmekļa vietni un laiku un var piešķirt šos datus jūsu Pinterest kontam. Pinterest apstrādā šo datus savā atbildībā. Mēs neietekmējam to, kā Pinterest vāc datus un pēc tam apstrādā tos.
Sīkfails/rīki: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.
Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (Īrija).
Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Vairāk informācijas par šo tēmu varat skatīt šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija’’.
Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit.
Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 180 dienām pēc pēdējās mijiedarbības (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kuri ir iestatīti, izmantojot šo tīmekļa vietni).
Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).


2.2.10 Sociāli spraudņi
Nolūks/informācija: 
Sociālo tīklu (Facebook, Twitter, Pinterest) sociālie spraudņi (“spraudņi”) tiek izmantoti mūsu tīmekļa vietnēs, jo īpaši Facebook pogai “Koplietot” vai “Koplietot ar draugiem”, kuru tīmekļa vietni facebook.com nodrošina Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (Īrija). Spraudņi parasti ir atzīmēti ar Facebook logotipu.
Bez Facebook spraudņiem mēs izmantojam Twitter spraudņus (nodrošinātājs: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103 (ASV)) un Pinterest spraudņus (nodrošinātājs: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ireland (Īrija)).
Datu aizsardzības nolūkos mēs speciāli nolēmām neizmantot mūsu tīmekļu vietnēs sociālo tīklu tiešos spraudņus. To vietā mēs izmantojam risinājumu “Shariff”. Izmantojot Shariff, mēs varam noteikt, kad un vai dati ir nosūtīti attiecīgā sociālā tīkla operatoram. Šī iemesla dēļ, kad jūs piekļūstat mūsu tīklam, automātiska datu nosūtīšana uz tādiem sociālajiem tīkliem kā Facebook, Twitter vai Pinterest netiek veikta. Dati uz sociālajiem tīkliem tiks pārsūtīti vienīgi, ja aktīvi noklikšķināsiet uz attiecīgās sociālā tīkla pogas. Šādā gadījumā jūsu tīmekļa pārlūkprogramma sāks savienojumu ar attiecīgā sociālā tīkla serveriem. Noklikšķinot uz attiecīgās pogas (piemēram, “Turpināt”, “Koplietot” vai “Koplietot ar draugiem”), jūs piekrītat, ka jūsu pārlūkprogramma izveidos saiti ar attiecīgā sociālā tīkla serveriem un nosūtīs lietošanas datus attiecīgajam sociālā tīkla operatoram un otrādi. Mēs neietekmējam to datu raksturu un apjomu, ko sociālie tīkli pēc tam vāc.
Sociālo tīklu nodrošinātāji saglabā par jums savāktos datus kā lietotāja profilus un izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes un/vai savas tīmekļa vietnes uz pieprasījumu orientēta dizaina veidošanas nolūkos. Šāds novērtējums īpaši tiek veikts (arī lietotājiem, kuri nav pieteikušies) pieprasījumam atbilstīgas reklāmas rādīšanai, kā arī, lai informētu citus sociālā tīkla lietotājus par jūsu aktivitātēm mūsu tīmekļa vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāja profilu veidošanu, un, lai īstenotu šīs tiesības, jums ir jāsazinās ar attiecīgā spraudņa nodrošinātājiem. Izmantojot spraudņus, mēs piedāvājam jums iespēju mijiedarboties ar sociālajiem tīkliem un citiem lietotājiem, lai mēs varam uzlabot savu piedāvājumu un padarīt to jums kā lietotājam interesantāku. 
Saņēmēji:
Galvenie pakalpojumu sniedzēji:
- Meta Platforms Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland (Īrija),
- Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (ASV),
- Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA (ASV).
Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Vairāk informācijas par šo tēmu varat skatīt šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija’’.
Dzēšana:
Dzēšana ir galveno pakalpojumu sniedzēju pienākums.
Tiesiskais pamats:
 VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).


2.2.11 YouTube videoieraksti
Nolūks/informācija:
Mēs savā tīmekļa vietnē esam integrējuši YouTube videoierakstus, kuri tiek glabāti vietnē http://www.YouTube.com un kurus var atskaņot tieši no mūsu tīmekļa vietnes. Tie ir integrēti “paplašinātas datu aizsardzības režīmā”, t. i., uz YouTube netiks nosūtīti dati par jums kā lietotāju, ja nenoklikšķināsiet uz videoierakstiem, lai sāktu to atskaņošanu. Uz YouTube nākamajā punktā norādītie dati tiks nosūtīti vienīgi tad, ja atskaņosiet videoierakstus. Mēs neietekmējam šo datu nosūtīšanu.
Atskaņojot videoierakstus, YouTube saņem informāciju, ka jūs piekļuvāt attiecīgajai mūsu tīmekļa vietnes apakšlapai, un tirgvedības nolūkos var ievietot papildu rīkus. Ja jūs pieteicāties Google, jūsu informācija tiks tieši saistīta ar jūsu kontu.
Sīkfails/rīki: tips C. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.
Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija).
Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Vairāk informācijas par šo tēmu varat skatīt šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija”.
Dzēšana/atsaukšana:
Dzēšana ir galveno pakalpojumu sniedzēju pienākums.
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi šeit.
Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).


2.2.12 Google tagu pārvaldnieks
Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne izmanto Google tagu pārvaldnieku. Šis pakalpojums ļauj tīmekļa vietnes tagus pārvaldīt, izmantojot interfeisu. Google tagu pārvaldnieks tikai ievieš tagus. Tas nozīmē, ka sīkfaili netiek izmantoti un personas dati netiek saglabāti. Google tagu pārvaldnieks aktivizē citus tagus, kuri savukārt vajadzības gadījumā vāc datus. Taču Google tagu pārvaldnieks nepiekļūst šiem datiem. Ja domēnā vai sīkfaila līmenī ir veikta deaktivizēšana, tā saglabājas spēkā visiem izsekošanas tagiem, ja tie ir ieviesti, izmantojot Google tagu pārvaldnieku.
Sīkfails/rīki: tips A. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.
Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija).
Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Vairāk informācijas par šo tēmu varat skatīt šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija”.
Dzēšana:
Google tagu pārvaldnieks neglabā nekādus personas datus.
Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumīgās intereses).


2.2.13 Google reCaptcha
Nolūks/informācija: 
Šī tīmekļa vietne noteiktos gadījumos izmanto Google reCAPTCHA v2, lai novērstu, ka teksta laukus izmanto automatizētas programmas/boti. Tas palīdz atbalstīt mūsu tīmekļa vietnes aizsardzību un novērst lietotājiem surogātpastu. Turklāt tās ir mūsu likumīgās intereses un ļauj izpildīt mūsu juridisko pienākumu.
Savāktie dati ir aparatūras un programmatūras informācija, piemēram, ierīces un lietojumprogrammas dati un integritātes pārbaužu rezultāti. Šie dati tiks nosūtīti: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija). Google neizmantos datus personalizētām reklāmām.
Papildu informāciju varat skatīt attiecīgajā privātuma politikā: https://policies.google.com/privacy. Papildu dokumentāciju varat skatīt šeit: https://developers.google.com/recaptcha/ https://www.google.com/recaptcha/admin/create
 Sīkfails/rīki: tips A. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.
Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija).
Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Vairāk informācijas par šo tēmu varat skatīt šeit: Datu aizsardzība (europa.eu)
Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija’’.
Dzēšana:
 Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 24 mēnešiem (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)
Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (ja apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisko pienākumu);
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (ja apstrāde notiek saskaņā ar iepriekš aprakstītajām likumīgajām interesēm).


2.2.14 Contentsquare
Nolūks/informācija:
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots Contentsquare – Contentsquare GmbH (“Contentsquare”) tīmekļa analīzes pakalpojums uz sīkfailu bāzes. ContentSquare apstrādā lietotāju IP adreses ģeolokācijas (pilsētas līmenī) un problēmu novēršanas nolūkā. Mēs izmantojam Contentsquare, lai analizētu un regulāri uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes lietošanas nolūkā. Mēs varam izmantot iegūto statistiku, lai uzlabotu mūsu piedāvājumu un padarītu to interesantāku jums kā lietotājam. Turklāt mēs iegūstam informāciju par mūsu vietnes funkcionalitāti (piemēram, lai noteiktu navigācijas problēmas). Izmantotie sīkfaili: tips B. Papildinformāciju skatiet sadaļā sīkfaili.
Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Contentsquare GmbH, Implerstraße 25a, 81371 München, Vācija; vispārējs pārskats par Contentsquare drošības un privātuma principiem: https://contentsquare.com/privacy-center/ Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Lai nodrošinātu piemērotu aizsardzību, mēs esam vienojušies par standarta līguma pantiem saskaņā ar VDAR 46. pantu. Vairāk informācijas par šo tēmu varat skatīt šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
Citus saņēmējus varat skatīt pie vispārīgiem saņēmējiem 1.4. sadaļā.
Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt Contentsquare, izmantojot sīkfailu iestatījumus šeit. Jūs varat novērst sīkfailu saglabāšanu ar attiecīgu iestatījumu sava pārlūka programmatūrā. Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 13 mēnešiem (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus ir iestatījusi šī tīmekļa vietne). IP adreses glabāšanas maksimālais ilgums: 3 dienas.
Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).


3. Piedāvātie papildu pakalpojumi (tiešsaistē un bezsaistē)


Papildus mūsu tīmekļa vietnes izmantošanai tiešsaistē mēs piedāvājam dažādus citus pakalpojumus, kuriem mēs apstrādājam jūsu personas datu arī bezsaistes kontekstā.
Pretēji norādēm 1.2. punktā dažos gadījumos uzņēmums Beiersdorf ir datu pārzinis tālāk minētajiem pakalpojumiem, kas jau ir norādīti jums kā informācijas daļa. Ja šādā nolūkā ir atsauce uz privātuma politikas sadaļām, piemēram, ar saiti, un datu pārzinis jau ir norādīts, piemēram, kājenē/e-pasta vēstules parakstā vai kampaņas kartē, šī persona ir datu pārzinis saskaņā ar VDAR 4. panta 7. punktu.


3.1. Saziņa/komunikācija/sadarbība
Nolūks/informācija:
Ja sazināties un/vai sadarbojaties ar mums, piemēram, pa e-pastu vai izmantojot kontaktpersonas veidlapu mūsu tīmekļa vietnē, datu apmaiņas platformā, piemēram, kā patērētājs, testa dalībnieks, darījuma partneris vai klients, jūsu sniegtos datus (jūsu e-pasta adresi, ja piemērojams, jūsu vārdu un uzvārdu un tālruņa numuru vai sarunas laikā iesniegtos personas datus) mēs glabāsim un apstrādāsim, lai, piemēram, atbildētu uz jūsu jautājumiem vai pieprasījumiem, vai ar uzņēmējdarbību saistītas sarakstes nolūkos.
Attiecībā uz sadarbību ar piegādātājiem mēs esam ieviesuši iekšēju novērtēšanas procesu, kurš mūsu likumīgajās interesēs ir paredzēts, lai uzlabotu darījumu attiecības, izstrādājot “rīcības plānu”. Parasti mēs apstrādājam tikai informāciju par uzņēmumu, bet par jums kā par kontaktpersonu var tikt izdarīti secinājumi, ja saziņa ar piegādātājiem ir pārbaudīta attiecībā uz atbildes laiku, uzticamību un pārskatāmību.
Kad jūs sazināties ar mums pa tālruni kā patērētājs, mēs varam jums jautāt, vai tālruņa zvanu var ierakstīt kvalitātes nodrošināšanas un apmācības nolūkos. Ja jūs piekrītat ierakstīšanai, mēs apstrādāsim visu informāciju, kuru mums sniedzat sarunas laikā (saziņas saturu, iespējams, arī sensitīvus (veselības) datus, kā arī tālruņa numuru un citus personas datus).
Apstrādājot saziņas gaitā iegūtos datus, mums ir likumīgas intereses apstrādāt datus atbilstoši likumīgām prasībām iekšējai pārbaudei vai saskaņā ar attiecīgo saziņas pieprasījumu.
Datu pārzinis:
 Ja jūs iegādājaties produktus eShop Beiersdorf NV, De Passage 126-136, 1101 AX Amsterdam, Netherlands (Nīderlande), Beiersdorf NV ir atbildīgs par šajā punktā aprakstīto datu apstrādi. Tas attiecas arī uz jebkuriem jautājumiem par jūsu pasūtījumu, kurus varat uzdot, izmantojot eShop nodrošināto kontaktpersonas veidlapu.
Visos citos saziņas/komunikācijas/sadarbības gadījumos atbildīgais ir datu pārzinis, kurš ir norādīts 1.2. punktā iepriekš.
Saņēmēji un avoti:
Lai cīnītos pret terorismu, mums saskaņā ar tiesību aktiem ir pienākums veikt salīdzināšanu ar sankciju sarakstiem. Tāpēc mēs apstrādājam jūsu datus arī, lai izpildītu likumīgās prasības par salīdzināšanu ar šiem sarakstiem. Turklāt mēs apstrādājam jūsu datus Beiersdorf Group ietvaros, lai novērstu un izmeklētu kriminālnoziegumus un citus pārkāpumus, novērtētu un pārvaldītu riskus, kā arī iekšējās saziņas un atbilstīgu administratīvo mērķu nodrošināšanai. Ja saistīts uzņēmums ziņo par nepieciešamību sadarboties ar jums kā ar piegādātāju, mēs dalīsimies ar saistīto uzņēmumu savā sadarbības ar jums pieredzē.
Ja esat uzņēmējdarbības partneris, mēs salīdzināsim jūsu datus ar publicētajiem maldinošo piegādātāju sarakstiem (piemēram, Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas un Bundesanzeiger Verlag GmbH brīdinājumu sarakstiem), lai pieņemtu apzinātu lēmumu par iespējamiem maksājumiem. Noteiktos gadījumos mēs arī regulāri pārbaudām jūsu kredītspēju (piemēram, slēdzot līgumus). Mūsu likumīgās intereses ir finanšu riska mazināšana. Šādā nolūkā mēs sadarbojamies ar kredītaģentūrām, no kurām saņemam nepieciešamos datus. Šim nolūkam mēs nosūtām kredītaģentūrām jūsu vārdu, uzvārdu/nosaukumu un kontaktinformāciju.
Ja esat uzņēmējdarbības klients vai sadarbības partneris, uzņēmuma darījuma ietvaros var būt nepieciešama jūsu personas datu pārsūtīšana potenciālajiem pircējiem. Rūpīgas izpētes laikā parasti tiek apstrādāti anonimizēti dati. Tomēr īpašos atsevišķos gadījumos var būt nepieciešams apstrādāt personas datus. Mūsu likumīgās intereses ir uzņēmuma darījuma izpilde.
Turklāt datus mēs varam nosūtīt arī tālāk norādītajiem saņēmējiem.
• Klientu/patērētāju pakalpojumu sniedzēji
• Platformas nodrošinātājs/viesošanas pakalpojuma sniedzējs
Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Platformas nodrošinātājs/viesošanas pakalpojuma sniedzējs ir apstiprinājis papildu saistošus uzņēmuma noteikumus. Vairāk informācijas par šo tēmu varat skatīt šeit: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en
Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija”.
Dzēšana/iebildumi:
Mēs dzēšam šajā kontekstā iegūtos datus, tiklīdz glabāšana vairs nav nepieciešama, ja vien nepastāv ar likumu noteikti glabāšanas pienākumi vai nav jāievēro ierobežojuma periodi.
Ja patērētājs uzdod jautājumus, izmantojot mūsu iekšējo patērētāju pārvaldības rīku, personas dati parasti tiks dzēsti pēc viena gada, ja uz situāciju neattiecas citi juridiski saglabāšanas periodi. Izņēmuma kārtā dati tiek glabāti ilgāk, ja tie ir nepieciešami juridisku prasību izveidei, īstenošanai vai aizstāvībai.
Zvanu ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 90 dienas.
Jūs varat iebilst pret šiem procesiem saskaņā ar prasībām 4. punktā.
Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts saistībā ar VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu (piekrišana: tālruņa ieraksts);
VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (apstrāde līguma kontekstā vai līgumam līdzīgā situācijā);
VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (kad apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskās saistības);
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (kad apstrāde notiek saskaņā ar tālāk aprakstītām likumīgajām interesēm).


4. Iebildums pret personas datu apstrādi vai jūsu piekrišanas tai atsaukšana


Ja devāt piekrišanu savu personas datu apstrādei (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), jūs jebkurā laikā varat savu piekrišanu atsaukt. Šāda piekrišanas atsaukšana ietekmē jūsu personas datu apstrādes pieļaujamību pēc tam, kad to mums devāt.
Ja mēs pamatojam jūsu personas datu apstrādi ar interešu izsvēršanu (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), jūs varat iebilst pret apstrādi. Šis ir gadījums, ja apstrāde nav īpaši nepieciešama, lai izpildītu līgumsaistības ar jums, ko esam aprakstījuši funkciju/pakalpojumu aprakstā. Iesniedzot šādu iebildumu, mēs lūdzam jūs paskaidrot iemeslus, kādēļ mēs nevaram apstrādāt jūsu personas datus, kā mēs to darījām. Jūsu pamatota iebilduma gadījumā mēs pārbaudīsim situāciju un vai nu pārtrauksim, vai koriģēsim datu apstrādi, vai norādīsim jums pārliecinošus iemeslus, kas ir aizsargājami, uz kuru pamata mēs turpināsim apstrādi.
Protams, jūs jebkurā laikā varat iebilst pret jūsu personas datu apstrādi reklāmas un datu analīzes nolūkos. Jūs varat informēt mūs par savu iebildumu, izmantojot iepriekš norādīto datu pārziņa kontaktinformāciju.
Paziņojums par personas datu aizsardzību aktualizēts 2023. gada 20.janvārī.
 
 
 
 

Scaron;īs privātuma politikas mērķis ir sniegt jums informāciju par personas datu apstrādi, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni un saistītos pakalpojumus. Šī privātuma politika attiecas uz visām tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, kas ir saistīti ar šo privātuma politiku.