Apskati loterijas rezultātus!

37 min lasīšanas laiks
Parādīt vairāk

 

MUMS RŪP JŪSU DATU AIZSARDZĪBA!

 

Eucerin gādīgi rūpējas ne tikai par jūsu ādu. Mums ir ļoti svarīga arī jūsu personas datu aizsardzība. Tādēļ mēs augstu vērtējam jūsu privātumu un vēlamies, lai jūs datu aizsardzības ziņā uzticētos mums tāpat kā ādas kopšanas jomā. Mēs vienmēr labi pārskatāmā veidā informējam jūs par to, kādi jūsu dati mums ir nepieciešami un cik ilgi mēs tos uzglabājam.

1. Vispārīga informācija

1.1. Personas datu apstrāde

1.2. Datu pārzinis

1.3. Datu subjekta tiesības

1.4. Saņēmēji (vispārīga informācija)

 

2.      Personas datu vākšana un apstrāde, kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietni

2.1        Viesošana

        2.2          Novērtējumi un pārskati

2.3        Sīkfaili/rīki

2.3.1         Consentmanager CMP – centrālā sīkfailu pārvaldības platforma

                2.3.2         Biersdorf vienkāršība

2.3.3         Google Analytics

2.3.4         A/B testēšana

2.3.5         Google Ads (iepriekš Google Adwords)

2.3.6         Google Analytics reklāmas funkcijas

2.3.7         Google Campaign Manager

2.3.8         Adform

2.3.9         (Tīmekļa vietnes) Facebook Pielāgotās auditorijas/konvertēšana (“Facebook pikselis”)

2.3.10         Floodlight darbības / DV360

2.3.11      Sociāli spraudņi

2.3.12      YouTube video ieraksti

2.3.13      Google Tagu pārvaldnieks

2.3.14     LoyJoy tērzētava

                2.3.15        Lietotāja radīts sociālā tīkla saturs (Squarelovin)

                2.3.16        Hotjar

                2.3.17        Friendly Captcha

                2.3.18        Tik Tok Pikselis

               2.3.19        Awin snieguma reklāmas tīkls

 

 

3.      Piedāvātie papildu pakalpojumi (tiešsaistē un bezsaistē)

3.1        Saziņa/komunikācija/sadarbība

        3.2.        Informatīvais biļetens

        3.3.        Kampaņas (piem., loterijas, produktu testi)

 

4.      Iebildums pret personas datu apstrādi vai jūsu piekrišanas tai atsaukšana

 

1. Vispārīga informācija

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt jums informāciju par personas datu apstrādi, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni un saistītos pakalpojumus. Šī privātuma politika attiecas uz visām tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, kas ir saistīti ar šo privātuma politiku.

1.1.Personas datu apstrāde

Personas dati (īsumā “dati”) ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) 4. panta izpratnē ir visa informācija, kas saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, vārds un uzvārds, adrese, e-pasta adrese u. c.

1.2.Datu pārzinis

Atbildīgais par personas datu apstrādi VDAR 4. panta 7. punkta izpratnē ir: NIVEA POLSKA Sp.z o.o , ul. Gnieźnieńska 32, 61-021 Poznaņa, saistībā ar pieprasījumu izskatīšanu saistībā ar Eucerin zīmolu.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:  ido@beiersdorf.com vai datu pārziņa pasta adrese, kā saņēmēju norādot “Datu aizsardzības speciālists”.

Noteiktas datu apstrādes darbības var tikt veiktas citu datu pārziņu atbildībā. Attiecīgajā gadījumā tālāk tas būs norādīts šo darbību konkrētajā aprakstā. 

1.3.Datu subjekta tiesības

Jums kā ar datu apstrādes darbību saistītam datu subjektam saskaņā ar tiesību normām ir tālāk norādītās tiesības attiecībā uz jūsu personas datiem:

  • tiesības uz piekļuvi;
  • tiesības uz labošanu un dzēšanu;
  • tiesības ierobežot apstrādi;
  • tiesības uz datu pārnesamību; un
  • tiesības iebilst.

 

 

Papildus saņēmējiem, kuri ir norādīti tālāk katras sadaļas saņēmēju punktā, mēs savāktos datus saskaņā ar nepieciešamajiem nolūkiem apstrādei nosūtām attiecīgajām iekšējām nodaļām vai citiem saistītajiem uzņēmumiem Beiersdorf Group ietvaros, vai ārpakalpojumu sniedzējiem, apstrādātājiem uz līguma pamata. Datus mēs nosūtām arī tālāk norādītajiem saņēmējiem.

- Platformas nodrošinātājiem/viesošanas pakalpojuma sniedzējiem būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

- Analītisko pakalpojumu sniedzējiem būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

- IT atbalsta pakalpojumu sniedzējiem būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

- Iestādēm: juridisku pienākumu gadījumā mēs paturam tiesības izpaust informāciju par jums, ja tas ir nepieciešams, lai to nodotu kompetentām iestādēm vai tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar: VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu (juridisks pienākums).

Papildu informāciju varat skatīt katras sadaļas saņēmēju punktā.

 

 

- Platformas nodrošinātājiem/viesošanas pakalpojuma sniedzējiem būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

- Pakalpojumu sniedzējam IT atbalsta nolūkos būs piekļuve personas datiem no trešās valsts (valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji /Vispārīga informācija”.

 

 

2.2. Novērtējumi un pārskati

Nolūks/informācija.
Saskaņā ar lietošanas noteikumiem lietotājiem tīmekļa piedāvājumu ietvaros var būt iespēja iesniegt produktu, procesu vai citus novērtējumus un pārskatus vai citus vērtējumus. Tāpēc mēs vāksim datus, ko sniedzāt mums, kad iesniedzat saturu, izmantojot vērtējumu un pārskatīšanu.

Ja šī tīmekļa vietne pieprasa konkrētu piekrišanu sensitīviem datiem, mēs apstrādāsim arī sensitīvu informāciju (piemēram, izmantojot attēlus vai satura aprakstu) par jūsu veselību vai datus, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, jo īpaši saistībā ar ādas problēmām piemērotu izstrādājumu pārskatiem.

Mūsu likumiskā interese ir nodrošināt, lai lietotāji varētu brīvi paust savu viedokli par produktiem un šos pārskatus pseidonimizētā veidā varētu skatīt trešās personas tīmekļa vietnēs.

Mēs izmantojam jūsu sniegtos datus, lai publicētu un uzturētu jūsu pārskatu un vērtējumu mūsu tīmekļa vietnē saskaņā ar mūsu lietošanas noteikumiem. Jūsu pārskats tiks publicēts ar jūsu segvārdu/pseidonīmu. Pārskatu pirms publicēšanas var pārbaudīt. Mēs paturam tiesības dzēst komentārus, ja trešās personas iebilst pret tiem kā nelikumīgiem. Papildu informāciju varat skatīt mūsu lietošanas noteikumos.

Mēs izmantosim jūsu sniegtos datus arī mūsu likumiskās interesēs, lai nodrošinātu, ka jūsu pārskats nav balstīts krāpnieciskā rīcībā, automātiskās programmās vai robotprogrammatūrās. Tādēļ ir iespējams, ka jūs saņemsiet verifikācijas e-pasta ziņojumu, lai pārbaudītu jūsu e-pasta adresi, ja vien nepieteicāties, izmantojot lietotāja kontu.

Sīkfails/rīki. Tips A. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki” .

Saņēmēji.

- Platformas / satura mitināšanas nodrošinātājs

- Patērētāju pakalpojumu nodrošinātājs

- Krāpšanas novēršanas pakalpojumu sniedzējs (publicēšanai trešo personu tīmekļa vietnē)

- Trešo pušu tīmekļa vietnes

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm / uzņēmumiem, uz kuriem attiecināms pietiekamības lēmums, ir piemērojams arī šis pietiekamības lēmums. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”.

Dzēšana/iebildumi.
Lietotāju personas dati tiks dzēsti vai anonimizēti pēc lietotāja konta dzēšanas vai konkrēta pieprasījuma. To lietotāju personas dati, kuri ir saņēmuši tikai verifikācijas e-pasta ziņojumu vai kuriem nav lietotāja konta, tiks dzēsti vai anonimizēti pēc attiecīgā dzēšanas pieprasījuma. Publicētie pārskati parasti paliks redzami ar publicēto segvārdu/pseidonīmu, ja vien atsevišķi nepieprasīsiet dzēšanu.

Tiesiskais pamats.
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts saistībā ar VDAR 9. panta 2. punktu a) apakšpunktu (piekrišana)
VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts (likumīgās intereses)

2.3. Sīkfaili/rīki

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus vai citas tehnoloģijas/rīkus, piemēram, pikseļus, lokālo krātuvi, tagus, ID vai ārējus pakalpojumus (tālāk tekstā “Sīkfaili/rīki”), un izmanto tos, kad jūs apmeklējat un lietojat mūsu tīmekļa vietni. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kurus jūsu pārlūkprogramma saglabā jūsu ierīcē, lai saglabātu noteiktu informāciju, vai attēlu faili, piemēram, pikseļi. Nākamajā reizē, kad apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni tajā pašā ierīcē, sīkfailos saglabātā informācija pēc tam tiks pārsūtīta vai nu uz mūsu tīmekļa vietni (“Pirmās puses sīkfails”), vai uz citu tīmekļa vietni, kurai sīkfails pieder (“Trešās puses sīkfails”).

Izmantojot saglabāto un atpakaļ nosūtīto informāciju, attiecīgā tīmekļa vietne var atpazīt, ka jūs jau piekļuvāt vietnei un apmeklējāt to ar šajā ierīcē izmantoto pārlūkprogrammu. Mēs izmantojam šo informāciju, lai spētu izveidot un rādīt tīmekļa vietni vislabākajā veidā atbilstoši jūsu izvēlēm. Šādā saistībā jūsu ierīcē tiek identificēts vienīgi pats sīkfails. Turklāt jūsu personas dati tiks saglabāti vienīgi ar jūsu nepārprotamu piekrišanu vai gadījumā, ja tas ir noteikti vajadzīgs, lai jūs spētu izmantot piedāvāto pakalpojumu, kuram attiecīgi piekļuvāt.

Šī tīmekļa vietne izmanto tālāk norādītos sīkfailu/rīku tipus ar aprakstīto tvērumu un funkcionalitāti:

Vairāk informācijas varat skatīt mūsu tīmekļa vietnēs iekļauto rīku aprakstā šajā privātuma politikā. Ja šajā tīmekļa vietnē tiek izmantota piekrišanas pārvaldības platforma, tajā varat skatīt papildu informāciju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka nākamajā apakšsadaļā norādītie rīki var nebūt pastāvīgā lietojumā.

              2.3.1. Consentmanager CMP – centrālā sīkfailu pārvaldības platforma

Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne izmanto piekrišanas pārvaldības rīku “Consentmanager” (www.consentmanager.net), lai iegūtu piekrišanu datu apstrādei un sīkfailu vai līdzīgu funkciju izmantošanai. Ar rīka “Consentmanager” palīdzību jums ir iespēja dot mums piekrišanu attiecībā uz noteiktām funkcijām mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, lai integrētu ārējus elementus, integrētu straumēšanas saturu, veiktu statistisku analīzi un mērījumus, kā arī personalizētu reklāmas. Izmantojot rīku “Consentmanager”, jūs varat piekrist vai noraidīt savu piekrišanu visiem vai atsevišķiem nolūkiem vai funkcijām. Savus izveidotos iestatījumus vēlāk varat arī mainīt. Rīka “Consentmanager” integrēšanas nolūks ir ļaut mūsu tīmekļa vietnes lietotājiem lemt par iepriekš norādītajām funkcijām un mūsu tīmekļa vietnes turpmākas lietošanas ietvaros piedāvāt iespēju mainīt jau veiktos iestatījumus. Izmantojot rīku “Consentmanager”, tiek apstrādāti personas dati un informācija no jūsu izmantotās galaierīces, piemēram, IP adrese.

Apstrādājot datus, rīks “Consentmanager” palīdz mums izpildīt savus juridiskos pienākumus (piemēram, pienākumu nodrošināt pierādījumus). Mūsu interese datu apstrādē balstās uz lietotāja iestatījumu un preferenču uzglabāšanu attiecībā uz sīkfailu un citu funkciju lietošanu. Rīks “Consentmanager” saglabā jūsu datus tik ilgi, kamēr jūsu lietotāja iestatījumi ir aktīvi.

Jūsu personas datu sniegšana ir vajadzīga, lai izpildītu līguma vai līgumam līdzīgas situācijas nosacījumus. Jums nav obligāti jāsniedz savi personas dati. Ja personas datus nesniedzat, jūs nevarat izmantot aprakstīto pakalpojumu.

Sīkfaili/rīki: tips A. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs ir Consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås Sweden (Zviedrija).

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija”.

Dzēšana:
Dati tiks dzēsti pēc 13 mēnešiem. Jūsu veiktā izvēle (piekrišana/iestatījums) tiks saglabāta vienu gadu, un to var skatīt šeit. Savu izvēli vienmēr varat dzēst, dzēšot sīkfailus savā pārlūkprogrammā.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts (situācija līdzīga līgumam);
VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts (ja apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridisko pienākumu).

2.3.2. Beiersdorf vienkāršība

Nolūks/informācija.
Šī vietne izmanto pašu pārvaldītu rīku, lai analizētu un regulāri uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes lietošanu. Tas palīdz mums nodrošināt, ka mūsu tīmekļa vietne darbojas pareizi, īpaši, pārbaudot tīmekļa vietnes funkcijas (piem., lai noteiktu tīmekļa vietnes navigācijas problēmas vai lai nodrošinātu servera pietiekamu darbības spēju). Iegūtā statistika ļauj mums arī uzlabot mūsu tīmekļa vietni un padarīt to interesantāku jums kā lietotājam. Jūsu IP adrese tiks automātiski anonimizēta.

Sīkfaili/rīki: Tips A. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”

Saņēmēji.
Platformas / satura mitināšanas nodrošinātājs

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm / uzņēmumiem, uz kuriem attiecināms pietiekamības lēmums, ir piemērojams arī šis pietiekamības lēmums. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Vispārīgi saņēmēji”. [Saite uz sadaļu 1.4.]

Dzēšana/atsaukšana
Savāktie personas dati tiks dzēsti pēc vienas dienas. Jūsu IP adrese tiks nekavējoties anonimizēta. Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot funkciju Sīkfailu iestatījumi šeit [Saite uz sīkfailu iestatījumiem].

Tiesiskais pamats.
6. panta f) apakšpunkts (likumīgās intereses, nodrošinot tīmekļa vietnes darbību un lietojuma analīzi statistikas nolūkos)

                  2.2.3. Google Analytics

Nolūks/informācija:
Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, kas ir Google Ireland Ltd. (“Google”) tīmekļa vietnes analīzes pakalpojums. Mēs pārveidojām Google Analytics konfigurāciju tikai līdz mērīšanas funkcijai, ja vien nav dota atsevišķa piekrišana papildu reklāmas funkcijām.

Google Analytics izmanto noteiktu sīkfaila veidu, kas tiek glabāts jūsu datorā un iespējo analīzi par to, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Google Analytics iestatītie sīkfaili mērīšanai ir pirmās puses sīkfaili, un tas nozīmē, ka datu subjektu sīkfailu vērtības katram klientam atšķirsies (t. i., nav vienota Google Analytics sīkfaila ID, ko lieto visās tīmekļa vietnēs, izmantojot Google Analytics). Informācija par to, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, ko ģenerējis sīkfails, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un glabāta tur.

Vēlamies norādīt, ka šajā tīmekļa vietnē pakalpojums Google Analytics ir paplašināts, lai iekļautu kodu “gat._anonymizeIp();” un nodrošinātu anonimizētu IP adrešu reģistrēšanu (tā dēvēto IP maskēšanu). IP anonimizēšanas šajā tīmekļa vietnē dēļ ES teritorijā un Eiropas Ekonomikas zonas līguma valstīs Google saīsina IP adresi. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese un saīsināta tur.

Google izmanto šo informāciju mūsu vārdā, lai analizētu, kā jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, lai sagatavotu pārskatus par aktivitātēm tīmekļa vietnē un nodrošinātu papildu pakalpojumus, kas ir saistīti ar tīmekļa vietni un interneta lietošanu. Jūsu pārlūkprogrammas Google Analytics kontekstā nosūtītā IP adrese netiek sapludināta ar citiem Google datiem.

Mēs izmantojam Google Analytics, lai analizētu un regulāri uzlabotu mūsu tīmekļa vietnes lietošanu. Mēs varam izmantot iegūto statistiku, lai uzlabotu mūsu piedāvājumu un padarītu to jums kā lietotājam interesantāku. Turklāt mēs iegūstam informāciju par mūsu vietas funkcionalitāti (piemēram, lai noteiktu navigācijas problēmas).

Google Analytics konfigurācijā mēs esam nodrošinājuši, ka Google saņem šos datus kā apstrādātājs, tādēļ nedrīkst izmantot šos datus savos nolūkos. “Google Analytics reklāmas funkciju” konfigurācija no tā nav atkarīga un ir aprakstīta attiecīgajā sadaļā tālāk ar nosacījumu, ka tā tiek izmantota arī šajā tīmekļa vietnē.

Sīkfaili/rīki: tips B. Vairāk informācijas varat skatīt sadaļā “Sīkfaili/rīki”.

Saņēmēji:
Galvenais pakalpojumu sniedzējs: Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Īrija). Google Analytics pakalpojumu noteikumi:
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, vispārīgs pārskats par Google Analytics aizsardzību un privātuma principiem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, kā arī Google privātuma politika: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Iespējama pārsūtīšana uz trešām valstīm. Kā atbilstīgs drošības līdzeklis tika noslēgtas līguma standartklauzulas saskaņā ar VDAR 46. pantu. Trešām valstīm/uzņēmumiem, kam piemērojams lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību, ir jāievēro arī lēmuma par aizsardzības līmeņa pietiekamību prasības. Lai iegūtu pilnīgāku informāciju (piemēram, garantiju kopiju), varat sazināties ar mums, kā norādīts 1.2. sadaļā.

Citus saņēmējus varat skatīt 1.4. sadaļā “Saņēmēji / Vispārīga informācija”.

Dzēšana/atsaukšana:
Jūs varat deaktivizēt šo rīku, izmantojot opciju Sīkfailu iestatījumi
šeit.

Sīkfailu izmantošanas laiks: līdz 12 mēnešiem (tas attiecas tikai uz sīkfailiem, kurus iestatījusi šī tīmekļa vietne)

Datu maksimālais glabāšanas periods: līdz 26 mēnešiem.

Tiesiskais pamats:
VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts (piekrišana).

 

Šie sīkfaili ļauj Google atpazīt jūsu interneta pārlūkprogrammu. Ja lietotājs apmeklē noteiktas Ads klienta tīmekļa vietnes lapas un tā ierīcē saglabātā sīkfaila termiņš nav beidzies, Google un klients var atpazīt, ka lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un ir ticis novirzīts uz šo lapu. Katram Ads klientam tiek piešķirts atšķirīgs sīkfails. Tādēļ sīkfailus nevar izsekot, izmantojot Ads klientu tīmekļa vietnes. Iepriekš minētajos reklāmas pasākumos mēs nevācam un neapstrādājam nekādus personas datus. Mēs saņemam no Google vienīgi statistiskus novērtējumus. Pamatojoties uz šiem novērtējumiem, mēs varam noteikt, kurš no izmantotajiem reklāmas pasākumiem ir īpaši efektīvs. No reklāmas materiāla izmantošanas mēs nesaņemam nekādus citus datus; proti, pamatojoties uz šo informāciju, mēs nevaram identificēt lietotājus.
Google Ads pakalpojumā mēs izmantojam veicinošās tirgvedības funkciju. Veicinošās tirgvedības funkcija ļauj mums piedāvāt lietotājiem mūsu tīmekļa vietnes reklāmas, pamatojoties uz viņu interesēm citās tīmekļa vietnēs Google reklāmas tīklā (Google meklēšanā vai vietnē YouTube sadaļā “Google ads”, vai citās tīmekļa vietnēs). Šādā nolūkā tiek analizēta lietotāju mijiedarbība mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, kuri piedāvājumi lietotāju interesēja, lai rādītu lietotājiem atlasītas reklāmas pat pēc mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma citās lapās. Lai to darītu, Google saglabā sīkfailus to lietotāju pārlūkprogrammās, kuri apmeklē noteiktus Google pakalpojumus vai tīmekļa vietnes Google Display tīklā. Šie sīkfaili tiek izmantoti, lai reģistrētu lietotāju apmeklējumus. Skaitlis tiek izmantots, lai unikāli identificētu tīmekļa pārlūkprogrammu noteiktā ierīcē.

 

 Šī tīmekļa izmanto tiešsaistes tirgvedības rīku Adform, ko nodrošina Adform A/S, Dānija. Adform izmanto sīkfailus, lai rādītu lietotājus interesējošas reklāmas, uzlabotu kampaņas veiktspējas pārskatus vai neļautu lietotājam skatīt to pašu reklāmu vairāk nekā vienu reizi. Adform izmanto sīkfailu ID, lai izsekotu, kuras reklāmas tiek rādītas attiecīgajā pārlūkprogrammā, un novērstu to rādīšanu vairāk nekā vienu reizi. Turklāt Adform var izmantot sīkfailu ID, lai vāktu ar reklāmas pieprasījumiem saistītās konvertēšanas. Tā notiek, piemēram, ja lietotājs redz  Adform reklāmu un vēlāk tajā pašā pārlūkprogrammā atver reklāmas devēja tīmekļa vietni un tur kaut ko iegādājas. Adform sīkfaili nesatur nekādu personas informāciju, piemēram, e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu vai adreses.

 

 

 

Datu aizsardzības nolūkos mēs speciāli nolēmām neizmantot mūsu tīmekļu vietnēs sociālo tīklu tiešos spraudņus. To vietā mēs izmantojam risinājumu “Shariff”. Izmantojot Shariff, mēs varam noteikt, kad un vai dati ir nosūtīti attiecīgā sociālā tīkla operatoram. Šī iemesla dēļ, kad jūs piekļūstat mūsu tīklam, automātiska datu nosūtīšana uz tādiem sociālajiem tīkliem kā Facebook, Twitter vai Pinterest netiek veikta. Dati uz sociālajiem tīkliem tiks pārsūtīti vienīgi, ja aktīvi noklikšķināsiet uz attiecīgās sociālā tīkla pogas. Šādā gadījumā jūsu tīmekļa pārlūkprogramma sāks savienojumu ar attiecīgā sociālā tīkla serveriem. Noklikšķinot uz attiecīgās pogas (piemēram, “Turpināt”, “Koplietot” vai “Koplietot ar draugiem”), jūs piekrītat, ka jūsu pārlūkprogramma izveidos saiti ar attiecīgā sociālā tīkla serveriem un nosūtīs lietošanas datus attiecīgajam sociālā tīkla operatoram un otrādi. Mēs neietekmējam to datu raksturu un apjomu, ko sociālie tīkli pēc tam vāc.
Sociālo tīklu nodrošinātāji saglabā par jums savāktos datus kā lietotāja profilus un izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes un/vai savas tīmekļa vietnes uz pieprasījumu orientēta dizaina veidošanas nolūkos. Šāds novērtējums īpaši tiek veikts (arī lietotājiem, kuri nav pieteikušies) pieprasījumam atbilstīgas reklāmas rādīšanai, kā arī, lai informētu citus sociālā tīkla lietotājus par jūsu aktivitātēm mūsu tīmekļa vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šo lietotāja profilu veidošanu, un, lai īstenotu šīs tiesības, jums ir jāsazinās ar attiecīgā spraudņa nodrošinātājiem. Izmantojot spraudņus, mēs piedāvājam jums iespēju mijiedarboties ar sociālajiem tīkliem un citiem lietotājiem, lai mēs varam uzlabot savu piedāvājumu un padarīt to jums kā lietotājam interesantāku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scaron;īs privātuma politikas mērķis ir sniegt jums informāciju par personas datu apstrādi, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni un saistītos pakalpojumus. Šī privātuma politika attiecas uz visām tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, kas ir saistīti ar šo privātuma politiku.