Lietošanas noteikumi

Tā kā internets gan piedāvā plašas iespējas, gan arī rada riskus, mēs lūdzam jūs ievērot tālāk izklāstītos mūsu tīmekļa vietnes lietošanas vispārīgos noteikumu, kurus esam ieviesuši gan jūsu, gan mūsu pašu aizsardzībai. Pateicamies par izpratni.

1. Personas dati

Lūdzu, ņemiet vērā mūsu tiesību politiku par datu aizsardzības jautājumiem.

2. Lietošanas noteikumu atjauninājumi

Tā kā mēs pastāvīgi ieviešam tehniskus un juridiskus jauninājumus, mums palaikam ir jāgroza un/vai jāatjaunina esošie noteikumi. Tādēļ katru reizi, kad izmantojat mūsu tīmekļa vietni, pārliecinieties, kad ir augšupielādēta jaunākā noteikumu versija. Pēdējais atjauninājums veikts 2013. gada oktobrī.

3. Autortiesības, prečzīmes un citas intelektuālā īpašuma tiesības.

Viss saturs mūsu tīmekļa vietnē, tostarp (bet ne tikai) teksti, attēli, grafika un audio vai video faili, ir mūsu īpašums, ja vien skaidri nav norādīts citādi. (Lūdzu, šādā saistībā ņemiet vērā 3. punktā paziņojumu par hipersaitēm.) Šo autortiesību saturu bez skaidri izteiktas atļaujas var izmantot vienīgi privāta, bet ne publiska vai komerciāla lietojuma nolūkā (lejupielādei, reproducēšanai utt.). Izmaiņas saturā, tā tulkošanu vai citādu rediģēšanu vai apstrādi drīkst veikt vienīgi ar iepriekšēju rakstisku Beiersdorf AG atļauju.

Jebkuru Beiersdorf AG reģistrētu prečzīmju vai logotipu neatļauta vai nepareiza lietošana ir aizliegta.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkuram mūsu autortiesību vai citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumam var tikt piemēroti civiltiesību un/vai krimināltiesību aktos noteiktie sodi.

4. Atruna par atbildību

Šī ir starptautiskā Eucerin tīmekļa lapa. Materiāli šajā tīmekļa vietnē, tostarp produkti, pakalpojumi un informācija, ir vispārīga rakstura un var nebūt pieejami jūsu vietējā jurisdikcijā vai var nebūt piemēroti tai. 
Daži piedāvājumi, produkti vai pakalpojumi, kas ir pieejami vai par kuriem informācija tiek sniegta Eucerin tīmekļa lapā, valstī, kuru atlasījāt, saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem var būt aizliegti un tādējādi nav spēkā. 

Lūdzu, dodieties uz tīmekļa vietni www.eucerin.com un atlasiet savu atrašanās vietu, lai pārietu uz attiecīgo vietni.

Mēs rūpīgi strādājām, lai sagatavotu un apstiprinātu šajā tīmekļa vietnē ietverto informāciju. Tomēr mēs nevaram uzņemties jebkādu atbildību par tās aktualitāti, precizitāti, pilnīgumu un/vai kvalitāti.

Šī tīmekļa vietne ietver hipersaites uz citu piegādātāju tīmekļa vietnēm. Beiersdorf AG nepārzina trešo personu tīmekļa vietņu saturu un neuzņemas garantijas vai atbildību par jebkādu nelikumīgu saturu vai citiem tiesību pārkāpumiem trešo personu tīmekļa vietnēs. Tomēr Beiersdorf AG nekavējoties noņems jebkuru saiti vai saturu, ja nepārprotami pārliecināsies par to neatbilstību piemērojamo tiesību aktu prasībām.

Šī tīmekļa vietne ir izstrādāta, lai sniegtu vispārīgu informāciju, un tā nekādā veidā neaizstāj medicīnisku konsultāciju vai profesionālus ieteikumus. Lai saņemtu šādus ieteikumus, lūdzu, sazinieties ar savu izraudzīto ārstu vai speciālistu. Beiersdorf AG neuzņemas jebkādu atbildību par darbībām, kuras veiktas, pamatojoties uz šajā tīmekļa vietnē iekļauto informāciju.

Šīs tīmekļa vietnes izmantošana un datu lejupielāde veicama, lietotājam pašam uzņemoties risku. Beiersdorf AG neuzņemas jebkādu atbildību par radītu kaitējumu, īpaši lietotāja datu failiem, datoraparatūrai un/vai programmatūrai radītu kaitējumu, kas var rasties šādas darbības rezultātā. Atbildība par apzinātu rīcību un būtisku nolaidību saglabājas neskarta.

5. Noslēguma noteikumi

Ja kāds no šiem noteikumiem jebkurā jurisdikcijā ir vai kļūst nelikumīgs, zaudē spēkā esību vai nav īstenojams, jebkura cita šo noteikumu nosacījuma spēkā esība un īstenojamība šajā jurisdikcijā saglabājas neskarta.

Ja vēlaties ziņot par juridiskiem pārkāpumiem mūsu tīmekļa vietnēs, lūdzu, sazinieties ar mums.

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
Germany
Tālrunis: +49 (0)40 - 4909- 0

6. Novērtējumi un atsauksmes

Lietotāji var publicēt mūsu tīmekļa vietnē novērtējumus un atsauksmes par mūsu produktiem (“produktu novērtējumi”), ciktāl attiecīgais saturs nav nelikumīgs, neķītrs, draudīgs, neslavu ceļošs, neaizskar privātumu, nepārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības vai citādi nav trešās personas aizskarošs un neveido vai nesatur programmatūras vīrusus, komerciālas vai politiskas reklāmas, ķēžu vēstules, masu sūtījumus vai jebkuru citu mēstuļu veidu. Beiersdorf saglabā tiesības noņemt vai rediģēt šādu saturu un pat noraidīt šāda satura publicēšanu.

Ja lietotājs izliek vietnē produktu novērtējumus, tas piešķir uzņēmumam Beiersdorf neekskluzīvas, bezmaksas, pastāvīgas, neatsaucamas un pilnībā apakšlicencētas tiesības izmantot, reproducēt, pārveidot, pielāgot, publicēt, tulkot, izplatīt un rādīt šādu saturu vai izveidot no tā atvasinātus darbus visā pasaulē jebkurā plašsaziņas līdzeklī. Turklāt lietotājs piešķir uzņēmumam Beiersdorf un jebkuram apakšlicences turētājam tiesības izmantot lietotāja vārdu vai pseidonīmu, kuru tas iesniedz saistībā ar produkta vērtējumu. Tādējādi lietotājs, publicējot saturu tīmekļa vietnē, apliecina un garantē, ka tam pieder vai tas citādi pārvalda visas tiesības uz saturu, kuru tas publicē, ka saturs ir precīzs, ka satura lietojums nepārkāpj šo Lietošanas noteikumu nosacījumus un ka tas neradīs kaitējumu nevienai personai vai uzņēmumam, kā arī ka lietotājs atlīdzinās Beiersdorf jebkuras prasības, kas radīsies šāda publicētā satura rezultātā. Beiersdorf neuzņemas atbildību vai jebkādas saistības attiecībā uz jebkuru saturu, ko lietotājs vai jebkura trešā persona publicē.

Eucerin jaunumi epastā

Lai saņemtu Eucerin jaunumus savā e-pastā, lūdzu, aizpildiet Eucerin e-pastu abonēšanas formu.

  • Izmēģini mūsu jaunumus
  • Piedalies eksluzīvajās loterijās
  • Saņemiet jaunāko informāciju un padomus